De är ca 12 till 25 km mellan våra fjällstugor vilket är en lagom dagsetapper för de flesta. Läs mer om respektive fjällstuga här på hemsida, och titta på en karta för att få en uppfattning om hur långt det är mellan just de stugor du vill besöka.