De är ca 12 till 25 km mellan våra fjällstugor vilket är lagom dagsetapper för de flesta. I vår bok Upptäck Sverige kan du se hur långt det är mellan varje stuga.