Ta gärna hunden med dig på fjället men vissa regler gäller:


Enligt allemansrätten ska hund hållas kopplad under tiden 1 mars - 20 augusti. Djurlivet är då som känsligast för störningar från även den fredligaste och snällaste sällskapshund. Under annan tid fordras att du har full uppsikt över din hund, så att den inte skadar eller skrämmer djurlivet.


Särskilda regler för att medföra hund gäller i nationalparker enligt Naturvårdslagen. Dessa regler hittar du på hemsidan för respektive länsstyrelse