Ja, alla våra fjällstationer säljer fjällkartor över sitt närområde. 

Du som är STF-medlem har 10 % rabatt hos Kartbutiken. Även välsorterade bokhandlare säljer kartor. Du kan också titta på, och ladda ned, kartor på Lantmäteriets hemsida