I stugorna finns det inbetalningskort som du tar med dig hem för att kunna betala för din övernattning. Du kan också sätta in avgiften på vårt Pg 517-3. Ange namn, vilken stuga det gäller, samt datum för övernattningen så hamnar pengarna rätt.