I nödsituationer kan du övernatta för det finns ett säkerhetsrum i samtliga fjällstugor och på fjällstationer som ligger i väglöst land.