Krav på lösenordet:

Lösenordet måste innehålla minst åtta (8) tecken från tre av följande kategorier:

  1. Versaler (A till Z) - OBS - använd inte ÅÄÖ i ditt lösenord
  2. Gemener (a till z)
  3. Siffror 0-9
  4. Icke-alfanumeriska tecken (specialtecken) (t.ex.!, $, #, %)

Tips på lösenord - gör lösenord av en ramsa, sångtext som du tycker om. 

Lösenordet måste bytas minst var 200 dag. 

Info finns även på intranätet
https://intra.stfturist.se/textsida/24986171