Lösenordet måste innehålla minst åtta (8) tecken från tre av följande kategorier:

  1. Versaler (A till Z)
  2. Gemener (a till z)
  3. Siffror 0-9
  4. Icke-alfanumeriska tecken (specialtecken) (t.ex.!, $, #, %)


Lösenordet måste bytas minst var 90 dag. 


OBS - använd inte ÅÄÖ i ditt lösenord