Du ändrar ditt lösenord på följande sätt:


När du är på ett STF kontor/anläggning, logga in med ditt konto med ditt anvID och lösenord. 


  • Om ditt lösenord har gått ut får du uppmaning direkt att byta lösenordet. 
  • Annars Tryck CTRL+ALT+DELETE  på tangentbordet och välj alternativet Ändra lösenord...


Följ sedan instruktionen på skärmen för att byta.

Krav på lösenordet: 

Lösenordet måste innehålla minst åtta (8) tecken från tre av följande kategorier:

  1. Versaler (A till Z) - OBS - använd inte ÅÄÖ i ditt lösenord
  2. Gemener (a till z)
  3. Siffror 0-9
  4. Icke-alfanumeriska tecken (specialtecken) (t.ex.!, $, #, %)


Lösenordet måste bytas minst var 90 dag.