Intern på STF-kontor, STF egen anläggning

När du är på ett STF kontor/anläggning, logga in med ditt konto med ditt anvID och lösenord. Du kan här ändra innan eller efter det att lösenordet gått ut. 

 • Om ditt lösenord har gått ut får du uppmaning direkt att byta lösenordet. 
 • Annars Tryck CTRL+ALT+DELETE  på tangentbordet och välj alternativet Ändra lösenord...

Följ sedan instruktionen på skärmen för att byta.


Funktionskonton

Byta lösenord på ett funktionskonto görs av IT efter överenskommelse med avdelningschefen för kontot.


Skulle du misstänka att lösenordet kommit på avvägar meddela din chef och lägg in ett ärende  i helpdesken IT/Felanmäla/Annat och meddela vilket konto det gäller. så återkommer IT med nytt lösenord till chefen för kontot.


Som vanligt får/ska inte lösenord finns uppskrivna på lappar/sittandes på skärm/dator. 


 

Innan lösenordet har gått ut när du arbetar externt via VPN

Innan lösenordet har gått ut och du har behörighet att logga in via VPN kan du göra enligt följande

 • Logga in på datorn med ditt anvID och och nuvarande lösenord. 
 • Logga på VPN med ditt anvID och och nuvarande lösenord. 
 • Tryck CTRL+ALT+DELETE  på tangentbordet och välj alternativet Ändra lösenord...Följ sedan instruktionen på skärmen för att byta.
 • Lås datorn (Win-tangent + L)
 • Lås upp datorn, med ditt nya lösenord

Efter att lösenordet har gått ut när du arbetar externt (tex via VPN)

Kontakta GDM (läs här)  för lösenordsbyte. Nya lösenordet kommer att skickas till din STF-mobil. Har du inte en STF-mobil skickas det till din privata mobil som finns registrerad i Quinyx. Om inget där, så skickar vi lösenordet via chefen. Ange aldrig lösenord i Helpdesken 

 

Via webmailen

För tillfället fungerar inte byte av lösenord via STFs webmail. Kontakta GDM (läs här) för lösenordsbyte. Nya lösenordet kommer att skickas till din STF-mobil. Har du inte en STF-mobil skickas det till din privata mobil som finns registrerad i Quinyx. Om inget där, så skickar vi lösenordet via chefen. Ange aldrig lösenord i Helpdesken.


Krav på lösenordet: 

Lösenordet måste innehålla minst åtta (8) tecken från tre av följande kategorier:

 1. Versaler (A till Z) - OBS - använd inte ÅÄÖ i ditt lösenord
 2. Gemener (a till z)
 3. Siffror 0-9
 4. Icke-alfanumeriska tecken (specialtecken) (t.ex.!, $, #, %)

Tips på lösenord - gör lösenord av en ramsa, sångtext som du tycker om. 

Lösenordet måste bytas minst var 200 dag. 


Informationen finns även på intranätet:

https://intra.stfturist.se/it-support/--it-drift/konto-och-inloggning-/andra-losenordet