Intern på STF-kontor, STF egen anläggning

När du är på ett STF kontor/anläggning, logga in med ditt konto med ditt anvID och lösenord. Du kan här ändra innan eller efter det att lösenordet gått ut. 

  • Om ditt lösenord har gått ut får du uppmaning direkt att byta lösenordet. 
  • Annars Tryck CTRL+ALT+DELETE  på tangentbordet och välj alternativet Ändra lösenord...

Följ sedan instruktionen på skärmen för att byta.

 

Innan lösenordet har gått ut när du arbetar externt via VPN

Innan lösenordet har gått ut och du har behörighet att logga in via VPN kan du göra enligt följande

  • Logga in på datorn med ditt anvID och och nuvarande lösenord. 
  • Logga på VPN med ditt anvID och och nuvarande lösenord. 
  • Tryck CTRL+ALT+DELETE  på tangentbordet och välj alternativet Ändra lösenord...Följ sedan instruktionen på skärmen för att byta.
  • Lås datorn (Win-tangent + L)
  • Lås upp datorn, med ditt nya lösenord

Efter att lösenordet har gått ut när du arbetar externt (tex via VPN)

Lägg in ärendee i Helpdesk (Välj IT och felanmäla lösenord). Glöm inte att ange ditt STF-mobilnummer så vi kan skicka dig ditt nya lösenord. Har du inte en STF-mobil ange din chef, så skickar vi lösenordet via chefen. Ange aldrig lösenord i Helpdesken, 

 

Via webmailen

För tillfället fungerar inte byte av lösenord via STFs webmail. Lägg in ärende i Helpdesk (Välj IT och felanmäla lösenord). Glöm inte att ange ditt STF-mobilnummer så vi kan skicka dig ditt nya lösenord. Har du inte en STF-mobil ange din chef, så skickar vi lösenordet via chefen. Ange aldrig lösenord i Helpdesken,

Informationen finns även på intranätet:

https://intra.stfturist.se/textsida/24986185