Två inställningar måste vara igång för att det ska fungera att surfa i mobilen:


  1. Din sk. mobildata måste vara på. Hänvisar till din mobils manual hur du kontrollerar/sätter igång den. Finns under inställningar.

  2. APN-inställningarna måste vara rätt satta. Kontrollera speciellt när du fått en ny mobil - se manual Snabbguide - APN-inställningar.pdf nedan.