Att komma igång

iCentrex Softphone PLUS ska finnas installerad på din dator. Om så inte är fallet beställ en installation hos IT här i Helpdesken.


Inloggning

Första gången Softphonen ska användas måste du logga in. Inloggningen sker med samma uppgifter som övriga klienter (tex. mobil). 

  • Är det din personliga användare har du fått ett mail med inloggningsuppgifter. Ämne på mailet är: Information till nya iCentrex användare | Avsändare är: My iCentrex. Har du inte fått mailet kontakta Kontorservice här i Helpdesken, så skickar de ett nytt.

  • Är det en funktionstelefon kontakta din chef för inloggningsuppgifter. Om du är chef och inte fått inloggningsuppgifterna kontaktar du Kontorservice här i Helpdesken.


För mer hantering av softphonen, se bifogad snabbguide.