Det krävs en speciell hantering i Sales Agent för att ändra en bokning som rör en BookVisit-anläggning.