Detta dokument beskriver hur du skapar Kontakter och Kontaktlistor i Office 365 Outlook som är STFs e-postprogram. Vi går även igenom hur du skickar ett E-post med Hemlig kopia för att motverka att inte alla e-postadresser sprids ”vind för våg”. Samt hur man loggar in i webbmailen.