Här är en manual hur man loggar in i webbmailen och hur man skapar Kontakter och Kontaktlistor.