Då olika telefoner har olika layout för att lägga till ett konto för att få in mejlen är det svårt att beskriva via en punkt-för-punkt-lista. Nedan finns de inställningar som du behöver mata in. Att lägga till konto finns under Inställningar/Konto och lägg till Exchange-konto. Här skiljer det också från modell till modell. Vi hänvisar till manualen för din mobil.


Välj Exchange Active Sync 

E-postadress: förnamn.efternamn@stfturist.se

Lösenord ditt lösenord som du loggar in på din dator med