Vi går över till kontantlös betalning på STFs egna fjällstationer för att undvika kontanthantering med smittrisk. Hela verksamheten har genomlysts efter möjliga smittvägar, kontanthantering är en sådan möjlig, om än liten, smittorisk som vi vill minimera genom att gå över till kontantfritt i sommar. STFs fjällstugor kommer inte att vara helt kontantfria men alla behöver förboka och förbetala sin övernattning där.