Fjälluffa var en satsning av STF för att göra det möjligt för fler att upptäcka fjällen på ett roligt, lärorikt och spännande sätt. Konceptet som varade mellan 2017-2023 riktade sig mot unga mellan 18 - 25 år utan fjällvana för att de skulle lära sig mer om friluftsliv på fjället.